Wedstrijdreglement 'Registreer u op souschef.be en win een keuken van SieMatic &ATAG twv €35.000

Op deze wedstrijd is het algemene wedstrijdreglement van Think Media Magazines van toepassing zoals gepubliceerd op www.souschef.be behoudens andersluidende bepalingen zoals opgenomen in dit specifieke reglement naar aanleiding van de wedstrijd 'Win een keuken' georganiseerd door Think Media Magazines NV, Keetberglaan 1B 9120 Melsele, Ondernemingsnummer 0461.983.086, die in regie optreedt voor de titel souschef.be in samenwerking met haar SieMatic en ATAG.

Het algemeen wedstrijdreglement vindt u hier: www.souschef.be/wedstrijd-reglement

Specifieke bepalingen mbt de wedstrijd

1. Periode

De wedstrijd start op 14/05/2012 en wordt afgesloten op 14/06/2012. Deze periode kan door Think Media Magazines NV op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.

2. Verloop van de wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd is gratis en vereist geen inzet. De deelnemer moet minimum 18 jaar zijn. Deelname is echter alleen mogelijk na registratie op www.souschef.be. Think Media Magazines kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien door omstandigheden buiten haar wil het registreren tijdelijk onderbroken wordt waardoor deelname tijdelijk onmogelijk wordt. Voorwaarden tot geldige deelname zijn opgenomen in art. 3 en volgende van het Algemeen wedstrijdreglement.

Na geldige registratie heeft ieder individu éémalig de mogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd.

Na registratie op souschef.be moeten de deelnemers 2 vragen correct oplossen. 1 vraag met betrekking tot SieMatic en 1 vraag met betrekking tot Souschef.be. Na het oplossen van de vragen volgt nog de schiftingsvraag 'hoeveel deelnemers hebben er deelgenomen aan deze wedstrijd op 14/06/2012 om 24u00.

Op 15/06/2012 wordt in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder de winnaar uit de lijst gehaald en verwittigd. Nadien wordt de winnaar gecontacteerd door Siematic & ATAG ivm de overhandiging van de prijs. SieMatic & ATAG kunnen de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door de inhoud van een gelijkwaardige prijs. De winnaar moet die prijs aanvaarden zoals geleverd door SieMatic & ATAG. Hij /zij kan geen aanspraak maken op compensatie. Souschef.be wijst elke verantwoordelijkheid af bij incidenten die zouden voorkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar.

3. De prijs

De winnaar ontvangt van de organisator een cheque van SieMatic & ATAG ter waarde van € 35.000 (incl. BTW) voor een keuken inclusief planning, toestellen, BTW, levering en plaatsing, uit te kiezen uit het volledige gamma SieMatic keukens & ATAG toestellen. Dit bedrag wordt als volgt ingedeeld: € 25.000 incl. 21% btw voor het keukenmeubilair, levering en plaatsing. €10.000 incl. 21% btw voor de ATAG toestellen. Bij overschrijding van het budget op vraag van de winnaar zullen alle bijkomende kosten gedragen worden door de winnaar. SieMatic en de winnaar zullen overleg plegen met betrekking tot de keuze, uitvoering en afwerking van de keuken evenals het type toestellen die hierin voorzien worden.

Het verwijderen van de oude keuken is niet inbegrepen. Het beeld van de keuken gebruikt in de lanceringscampagne van 'souschef' is niet representatief voor het uiteindelijke geleverde materiaal.

De volgende waarborgvoorwaarden zijn van toepassing: de eerste twee jaar volledige waarborg, de volgende drie jaar waarborg op onderdelen.

4. Opnametermijn en plaats

De winnaar moet de keuken bestellen voor 31 december 2012. De plaatsing van de keuken moet uiterlijk voor 15 juni 2013 gebeuren (enkel in België). De winnaar die om welke reden dan ook de prijs niet kan verzilveren, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Souschef.be en/of SieMatic & ATAG. Indien de beschikbaar gestelde prijs om welke reden dan ook, niet binnen de afgesproken periode rechtsgeldig door de winnaar werd geclaimd dan is deze definitief verworven door de organisator zonder dat de winnaar aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie, vergoeding of recuperatie.

De prijs wordt persoonlijk en uitsluitend na afspraak aan de winnaar ter beschikking gesteld op het door de organisator aangeduide adres in samenspraak met de winnaar en SieMatic. De winnaar zal zich op geldige wijze (identiteitskaart, bewijs van woonst) identificeren. Elke twijfel of anomalie aangaande de identiteit van de deelnemer in correlatie tot het deelnemende emailadres of abonnementshouderschap zal leiden tot uitsluiting van deelname en/of intrekking van de prijs, zonder dat terzake enige compensatie kan geëist worden door de deelnemer.

De prijs is nominatim toegewezen aan de winnaar en exclusief door hem/haar verworven met uitsluiting van elke derde. Dit impliceert dat de prijs enkel kan worden geleverd en geplaatst bij de winnaar en niet kan worden doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als het toch blijkt dat de winnaar de prijs probeert te verkopen dan heeft Souschef het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisator zonder dat de winnaar aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie, vergoeding of recuperatie.

5. Algemene bepalingen

Laattijdige antwoorden en inzendingen worden niet in aanmerking genomen.

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot vermelding van zijn/haar volledige naam, woonplaats en foto op onder andere Souschef.be, SieMatic & ATAG websites en social media pagina's, en gaat akkoord met de opmaak van de foto/video reportage van de geïnstalleerde keuken.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het Algemene wedstrijdreglement (klik hier) en van het specifieke wedstrijdreglement erkennen ze elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen.

Dit reglement is enkel van toepassing op de wedstrijd 'registreer u op Souschef.be en win een keuken van SieMatic & ATAG van 14/05/2012 tot 14/06/2012. Dit reglement wordt bekendgemaakt op www.souschef.be en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

Café Brasserie De Jonge Haan

Café Brasserie De Jonge Haan

Meer info

Aanbevolen
door jouw netwerk

Meer populaire restaurants

Populaire
gerechten

Meer populair eten
 

souschef Social Food Network